De R.I.&E.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is de basis voor het invullen van de BHV-Organisatie. Hierin worden maatgevende factoren voor de BHV vermeld, zoals grootte, aard en ligging van het bedrijf. Evenals het aantal aanwezige mensen in het pand, waarbij ook gelet wordt op niet zelfredzame mensen.

In de RI&E wordt vermeld welke risico's er binnen het bedrijf zijn en hoe deze worden afgedekt door gepaste maatregelen. Daarnaast wordt gemeld welke restrisico's er nog zijn.

Aan de hand van de RI&E wordt een AktiePlan (PVA Plan van Aanpak) opgesteld. Hierin staat omschreven welke maatregelen genomen moeten worden, wie deze uitvoert en wanneer deze klaar moeten zijn.


AxiCare helpt u bij het opstellen van een RI&E.