Uitgangspunten


Belangrijkste uitgangspunt voor ons is dat de trainingen op maat verzorgd worden. Daarnaast hanteren we een aantal richtlijnen, zoals hieronder weergegeven.

 • Groepsgrootte, maximaal 16 personen
 • Alle kosten worden verwerkt in de offertes
 • Cursusdag en lestijd worden in onderling overleg vastgesteld
 • AxiCare zorgt voor:
  • Laptop en Beamer,
  • Verbandmaterialen
  • Baby Reanimatie poppen, voor leeftijdscategorie : 0-1 jaar
  • Kinder Reanimatie poppen, voor leeftijdscategorie : 1-8 jaar
  • Volwassen Reanimatie poppen, voor leeftijdscategorie : >8 jaar
  • AED-trainingsapparaten
  • Blusdekens
  • Brandblussers
  • Blusbakken
  • Bluspoppen
  • Rookmachines
  • Portofoons
  • etc
 • Voor aanvang van de cursus ontvangen de nieuwe cursisten de handouts met daarop de sheets behorende bij de cursus
 • Veel afwisseling theorie en praktijk, dus gericht oefenen
 • Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers van AxiCare het certificaat
 • De opdrachtgever zorgt voor beschikbaar stellen van lesruimte, lunch, koffie-thee, etc. Indien wenselijk kunnen wij dit ook verzorgen
 • Deelname is op eigen risiko