Bedrijfshulpverlening

De BHV-Opleiding  bestaat uit :

  • Levensreddend Handelen
  • Kleine Blusmiddelen
  • Ontruimen en Communiceren

Elk bedrijf is volgens de wet verplicht om BHV’ers in dienst te hebben. Dit zijn personen die actief zijn in het geval van een calamiteit binnen uw bedrijf. Het kan gaan om een brand of een ongeval. De BHV’ers zorgen ervoor dat een ruimte wordt ontruimd en dat deskundige hulp wordt ingeschakeld.  Vaak wordt gedacht dat dit alleen voor de grote bedrijven geldt, maar zeker ook de kleinere bedrijven dienen BHV’ers in dienst te hebben. AxiCare richt zich voornamelijk op deze markt door het aanbieden van een goed opgebouwde BHV-Opleiding.

Hoeveel BHV'ers

Voor het uitrekenen van het aantal BHV'ers binnen een organisatie werd eerder een eenvoudige rekensom gehanteerd, namelijk per 50 medewerkers één beschikbare BHV'er. Dit is echter niet correct. Hoe zit het dan wel??

Conform de Arbo-wet dient de BHV-organisatie uitgerust zijn om ten allertijde adequaat hulp te kunnen bieden in het geval van een calamiteit. De invulling hiervan hangt af van de RI&E die u als werkgever heeft opgesteld. AxiCare zorgt samen met u voor de juiste invulling van het aantal BHV'ers.

De BHV-training

De training verzorgen wij op op maat. Een Kinderdagverblijf krijgt bij ons een andere BHV-training dan een machinefabriek. Hierdoor zien de cursisten dus raakvlakken met hun werk en blijft de cursus extra interessant.

Per cursusdeel van de BHV-opleiding zal de theorie afgewisseld worden door de praktijk. Voor elk cursusdeel wordt gebruik gemaakt van een docent die gespecialiseerd is voor dat betreffende onderdeel. Dit komt de kwaliteit van de BHV-training uiteraard ten goede.

Aan het eind van deze BHV-training ontvangt de cursist het BHV-Certificaat. Dit certificaat dient u geldig te houden door jaarlijks de BHV-Herhaling te volgen. U krijgt hiervoor van AxiCare de uitnodiging. Deze lessen worden ook door AxiCare verzorgd. De BHV-training wordt voor uw organisatie op maat opgesteld. Dus geen eenheidsworst qua opleiding.

De trainingen worden verzorgd conform de richtlijnen van het NIBHV. Indien wenselijk kan een examen worden afgenomen door een externe partij.