V.C.A.

VCA staat voor “VGM Checklist Aannemers”. VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu. De VCA is ontwikkeld door opdrachtgevers en aannemers uit de (petro-) chemie en wordt inmiddels ver daarbuiten toegepast.

VCA is niets meer of minder dan een checklist om een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen en het milieu te sparen. De VCA is geen norm.

Bedrijven die zijn gecertificeerd volgens VCA voldoen in de praktijk aan belangrijke arbowet- en regelgeving. Bijvoorbeeld: het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), aan kunnen tonen dat medewerkers worden geïnstrueerd, aantoonbaar toezien op veilig werken, keuren van materieel.

VCA is geen garantie dat aan alle arbowet- en regelgeving wordt voldaan.

Voordelen

Voor de organisatie met een VCA certificaat zijn de belangrijkste voordelen:

  • gestructureerde zorg voor VGM zaken
  • motiverend voor de werknemers
  • voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
  • voldoen aan de eis van opdrachtgevers
  • brede en internationale acceptatie
  • onafhankelijke periodieke toetsing
  • niet langer allerlei VGM-controlelijstjes van opdrachtgevers hoeven invullen

Een levend VCA-systeem verhoogt het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen.

Voor opdrachtgevers is het al of niet hebben van een VCA-certificaat een goed selectiecrite-criterium bij het uitbesteden van risicovolle werkzaamheden. Heeft het bedrijf VCA-gecertificeerde medewerkers, dan geeft dat bij de opdrachtgever het vertrouwen dat het werk veilig zal worden uitgevoerd.

De VCA examens kunnen ook bij u op lokatie worden verzorgd.