Axicare

AxiCare is door Rob Lubberts opgericht in 2000. Hij is de drijvende kracht achter dit bedrijf. Al sinds 1980 actief binnen de Eerste Hulp Verlening. Als kleine jongen ging hij naar Evenementen toe om daar hulp te kunnen verlenen. Door het volgen en verzorgen van opleidingen, oefeningen, etc. is uiteindelijk in 2000 AxiCare opgericht.

In een maatschappij waarin veel verandert en u steeds vaker met een letsel in aanraking komt, is kennis van Eerste Hulp Verlening noodzakelijk. Door een team van enthousiaste mensen staat AxiCare garant voor een succesvolle opleiding van uw medewerkers. Dat blijkt uit de evaluaties na afloop van de cursus. Een aantal van onze cursisten heeft succesvol eerste hulp geboden in de praktijk, na het volgen van een training.

Zijn opgedane kennis in het bedrijfsleven en mijn (werktuigbouwkundige) achtergrond in het bedrijfsleven helpen om de vertaalslag te maken van de theorie naar de praktijk.

Naast een goede instructeur vindt AxiCare het belangrijk dat er ook een goede cursusbegeleiding is. Bij grotere groepen of groepen waarbij extra begeleiding gevraagd wordt, zal extra aandacht worden besteed aan de betreffende cursist(en). Vaak wordt er in kleinere groepjes praktisch geoefend, zodat er nog meer aandacht is voor de cursist.

AxiCare is een uitstekende partner indien u wilt dat u goed wordt opgeleid.