Onze Bedrijfsnaam


Onze bedrijfsnaam AxiCare is opgebouwd uit Axi & Care.
Het deel Axi houdt in dat we aktief en vol passie bezig zijn met hulpverleningstrainingen en dat wij dit ook willen uitstralen naar onze cursisten.

Het deel Care staat voor de zorg die wij besteden aan zowel de hulpverleningsopleidingen zelf, maar ook aan onze lesmiddelen, lesmaterialen en cursisten.


Onze slogan is :

" Durft u in AXI te komen? "


Een bewuste keuze...... Veel mensen weten wel wat ze moeten doen, maar durven de eerste stap niet te nemen. Tijdens de trainingen zal hier aandacht voor zijn.