EHBO gericht op kinderen

Eerste hulp aan kinderen kwam in het verleden zelden aan bod. Kinderen krijgen echter andere letsels dan volwassenen. Tevens moeten kinderen op een andere manier benaderd worden.

Daarom is de behandelwijze bij kinderen ook anders dan bij volwassenen. Wij zijn bevoegd om EHBO aan Kinderen te verzorgen. Doordoor worden bij steeds vaker ingeschakeld door bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven om dit onderdeel van de Hulpverlening te behandelen.

Onderwerpen die behandeld worden zijn :

 • Het kind en zijn omgeving
 • Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
 • Kindermishandeling en eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Koudeletsels
 • Warmteletsels
 • Kleine ongevallen
 • Plotseling optredende ziekteverschijnselen
 • Verband- en hulpmiddelen

Voor deze cursus maken we ook gebruik van praktijkvoorbeelden. Tevens beschikken wij over speciale Baby- en Kinderreanimatiepoppen, om u goed voor te bereiden op een letsel bij een kind.

 

De trainingen worden verzorgd conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis. Indien wenselijk kan een examen worden afgenomen door een externe partij.